Praeguse Rapla Ühisgümnaasiumi ajalugu võib alustada aastast 1821, mil arhiivides mainitakse Raplas tegutsenud koolmeister Raega Pearn`i, kes töötas siin kuni 1832. aastani.

Ametliku ajaloo alguseks võib pidada aastat 1868, mil Raplasse asutati vallakool, mille esimene juhataja oli Schwalbach. Õpilasi oli tol ajal 18-25.

1914.aastal moodustati esimese kooli kõrvale Rapla Riigialgkool, mille juhatajaks määrati Anton Künnapuu. Alev laienes, õpilaste arv kasvas. Selle tõttu tekkis ruumipuudus ning osa klasse töötas Alus ja Hagudis. Rahvas taotles uue hoone ehitamist.

1926.aasta aprillis asuti praeguse algklasside maja ehitamisele. Juba sügisel kolis osa klasse sisse, kuigi maja oli pooleli. Koolis oli 100 õpilast ja seda juhatas J. Saksberg-Raudmäe (1923-1939).

 

1937.aastal toodi Raplasse Paldiskist Harjumaa Progümnaasium, kuhu pääses konkursiga pärast 4.klassi lõpetamist. Õpiaeg oli 5 aastat.

 

1940.aastal sai Rapla endale täieliku keskkooli. 1940.aasta kevadel valmis praeguse peahoone vana tiib, mis oli mõeldud 100-le õpilsele. Esimesed lõputunnistused anti 1942.aasta kevadel 7-le lõpetajale.

Ajaloo pöördehetkeil muutus see keskkooliks, mis oma õpetuse suunitlust oli sunnitud muutma 1941. ja 1944.aastal. Kool arenes ja kasvas, tekkisid omad traditsioonid ja tavad.

 

1958.aastal ilmus kooli almanahh "Oma sulega" esimene number

1962.aastal ehitati internaat ja söökla

1966.aasta sügiseks valmis vanale osale juurdeehitus.

 

1968.aastal valmis staadion

1968.aasta kevadest korraldatakse traditsioonilist korvpalliturniiri

1968.aastal alustasid tööd inglise keele süvaõppega klassid

1973.aastal sai kool endale ka võimla.

1985.aastal valmis uus garderoob

1988.aasta 1.septembril alustas Raplas tööd teinegi kool, Rapla II Keskkool (praegune Rapla Vesiroosi Gümnaasium), kuna õpilaste arv oli kasvanud liiga suureks ühe kooli jaoks (1600).

1995.aastal nimetas Rapla Linnavalitsus Rapla I Keskkooli ümber Rapla Ühisgümnaasiumiks.

1997.aastal valmis uus töökoda

 

1997.aastal renoveeriti algklasside maja

2002.aasta suvel renoveeriti kooli aula

2003.aasta sügisel alustati võimla renoveerimist. Uued ilusad ruumid koos juurdehitusega avati 2004.aasta jaanuaris.

2004.aasta suvel, kohe peale lõpetamist, alustati kooli juurdeehitusega.

2005.aasta jaanuaris oli kooli juurdeehituse avamine

 

2005.aasta augustis alustati kooli vana osa keldri ja kantselei renoveerimisega.

2006.aasta kevadel alustati kooli vana osa klasside renoveerimisega

2006.aasta sügisest on terve kool renoveeritud

2011. aasta septembris avati renoveeritud õpilaskodu

 

...enne...

 

 ...pärast...