President - Liisa Tõns

Asepresident - William Stein

Sekretär - Camilla Kännola

 

Õpilasesinduse tähtsus koolielus:
* kaitseb õpilaste õigusi ja huve;
* aitab kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning arendamisele;
* innustab vabatahtlikku loome- ja isetegevust; 
* aitab kaasa õpilaste vabaaja sisustamisele;
* õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine;
* on vahelüliks õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel;
* tõstab õpimotivatsiooni;
https://www.facebook.com/RYGOpilasesindus

õpilasesindusse astumise avaldus

õpilasesindusse astumise ankeet

Õpilasesinduse põhimäärus on uuendamisel.