Õppetöö aeg  

 Põhikoolis alates 2017/2018 on 1.-2.kl kaks ja 3.-9. kl kolm hindamisperioodi:

1.-2. klass

I poolaasta     01.09.2017 – 19.01.2018

II poolaasta    22.01.2018 – 12.06.2018

 3.-9.klass

I trimester      1.09.2017 – 30.11.2017

II trimester    1.12.2017 – 9.03.2018

III trimester   12.03.2018  – 12.06.2018

1.-2. klassis numbrilist hindamist ei toimu. Õpilase teadmistele, oskustele ja pädevustele antakse poolaasta ja õppeperioodi lõpul kirjalikult õpitulemustest lähtuvad hinnangud tunnistusel. 

3.-9. klassis pannakse välja trimestri- ja aastahinded. Trimestrihinded e-koolis, tunnistus õppeperioodi lõpul.

Vaheajad

I vaheaeg                    21.10    29.10.2017

II vaheaeg                  23.12.2017    7.01.2018

III vaheaeg                 24.02 – 4.03.2018

IV vaheaeg                 21.04 – 1.05.2018

Suvevaheaeg              13.06 – 31.08.2018 (v.a. lõpuklassid)

 Tasemetööd 

3. klass 

 1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klass

 1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.

 Põhikooli lõpueksamid 

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

3) valikeksam (kirjalik) – 13. juuni 2018. a.

4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a.

Loovtööde kaitsmine  (7.-8. kl) – 1. juuni  2018. a.

Uurimistööde kaitsmine  (11. kl) – 13.-15. juuni 2018. a.

Riigieksamid 

1) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;

2) inglise keel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;

3) inglise keel (suuline) – 7.-11. mai 2018. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

5) koolieksam – 13. juuni 2018. a.

Lõpukell

9. klass 29. mai 2018. a;

12. klass 12. aprill 2018. a

Lõpuaktused

1.-8., 10-11. kl 12. juuni 2018. a.

9. klass 20. juuni 2018 kell 14.00

12. klass20. juuni 2018 kell 18.00

Eelkool

11. jaanuar - 5. aprill 2018. a.

Lastevanematega vestlused – 22. ja 24. august 2018. a.

Vastuvõtt 1. klassi

22. mai - 10. juuni 2018. a; 

12.-28. juuni ja 14.-25. august 2018. a.

Nimekiri avaldatakse 12. juuni ja 28. august  2018