Õppetöö aeg  

175 koolipäeva

I veerand 1. september – 21. oktoober 2016

II veerand 31. oktoober – 22. detsember 2016

III veerand 9. jaanuar – 17. märts 2017

IV veerand 27. märts – 6. juuni 2017

Vaheajad

Sügisvaheaeg22. oktoober  –  30. oktoober 2016

Talvevaheaeg 23. detsember 2016  –  8. jaanuar 2017

Kevadvaheaeg 18. märts – 26. märts 2017

Suvevaheaeg 7. juuni – 31. august 2017 (v.a. lõpuklassid)

Kokkuvõtvate hinnete väljapanemine      2. juuni 2017

Tasemetööd 

3. klass 

 1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klass

 1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;

 3) muu õppeaine (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Põhikooli lõpueksamid 

1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2017. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;

3) valikeksam (kirjalik) – 13. juuni 2017. a.

4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2017. a.

Loovtööde kaitsmine  (7.-8. kl) – 29. mai  2017. a.

Uurimistööde kaitsmine  (11. kl) – 7.-9. juuni 2017. a.

Riigieksamid 

1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;

2) inglise keel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;

3) inglise keel (suuline) – 3.-5. mai 8.-9. mai 2017. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a.

5) koolieksam – 13. juuni 2017. a.

Lõpukell

9. klass 26.mai 2017

12. klass 19.aprill 2017

Lõpuaktused

1.-8., 10-11. kl 6. juuni 2017. a.

9. klass 20. juuni 2017 kell 14.00

12. klass20. juuni 2017 kell 18.00

Eelkool

12. jaanuar - 6. aprill 2017. a.

Lastevanematega vestlused – 24.-25. august 2017. a.

Vastuvõtt 1. klassi

22. mai - 10. juuni 2017. a; 

12.-28. juuni ja 14.-25. august 2017. a.

Nimekiri avaldatakse 12. juuni ja 28. august  2017

Vastuvõtt 10. klassi

19.-28. juuni 2017. a;

14.-25. august 2017. a.

Nimekiri avaldatakse 28. juuni ja 28. august  2017