2017/2018. ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Tugisüsteemid toetavad õppetööd

• Õpetajatevaheline koostöö on mitmekülgne ja tulemuslik

• Õpetajad võtavad õppetöö mitmekesistamiseks kasutusele tahvelarvutid

• Kooli tegevust kajastatakse aktiivselt kooli infotahvlil,  kodulehel ja Facebookis  ning valla ja maakonna lehtedes

• Lapsevanematega toimib hea koostöö