PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

1. Pikapäevarühm on üldjuhul mõeldud 1.-3. klasside õpilastele.

2. Pikapäevarühm pakub õpilastele järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel.

3. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani 12.00-15.00. 

4. Pikapäevarühma võetakse õpilane lapsevanema kirjaliku taotluse alusel.

5. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja Rapla Ühisgümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.

6. Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast muul ajal, kui on näidatud taotluses, tuleb lapsevanemal jätta sellekohane teade õpilase päevikusse.

7. Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut. 

8. Õpilased, kes rikuvad pikapäevarühmas pidevalt korda, arvatakse pikapäevarühma nimekirjast välja. 

Pikapäevarühma päevakava

12.00–14.00 tegevused õues / vihma korral klassiruumis

14.00–14.30 Pikapäevasöök 

14.30–15.00 tegevused klassiruumis