Elektrooniline klassipäevik 

 

1. Klassipäevikuna on kasutusel elektrooniline klassipäevik, mis on õpilastele ja vanematele nähtav https://ee.ekool.eu/index_et.html vahendusel.

2. Elektroonilise klassipäeviku kaudu saab õpilane ja tema vanem teavet 

  • tunnis õpitu kohta;
  • õpilase hinnete, hinnangute ja tunnustamise kohta;
  • õpilase tegemata kodustest töödest, sobimatust käitumisest ja/või tunnist eemaldamisest ning selle põhjusest;
  • õpilase hilinemisest või puudumisest.

3. Lapsevanem saab teavitada klassijuhatajat lapse puudumisest ja selle põhjusest. 

 E-kooli tähised

Kood

 

Minimaalne tulemus hinde saamiseks

Kirjeldus

5+

5

 

 

5

5

 

 

5-

5

90%

 

4+

4

 

 

4

4

 

 

4-

4

75%

 

3+

3

 

 

3

3

 

 

A

 

50%

arvestatud

3-

3

50%

 

*

 

50%

hindamise tähistamiseks 1.klassides.

2+

 

 

 

2

2

 

 

1

1

 

 

MA

 

 

mittearvestatud

T

 

 

tegemata töö

 Käitumise ja hoolsuse tähised

r

rahuldav

mr

mitterahuldav

h

hea

e

eeskujulik

 

Puudumiste info

 

Kood

Kirjeldus

Tüüp

 

-

põhjuseta puudumine

põhjuseta

 

+

põhjuseta hilinemine

põhjuseta

 

a

arsti juures

põhjusega

 

e

kooli esindamas/võistlustel

põhjusega

 

h

haige

põhjusega

 

k

perekondlikel põhjustel

põhjusega

 

v

vabandatud/ära lubatud

põhjusega

 

L

põhjusega hilinemine

põhjusega

 

r

ringitunnist puudumine

põhjusega

 

ri

riided puuduvad

põhjuseta