10. klassi vastuvõtutingimused

·    10. klassi võetakse 2017/18 õ.-a. vastu kuni 72 õpilast.

·    Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse ja klassitunnistuse hinnete alusel. Pingerea koostamisel võetakse aluseks põhikooli lõputunnistusel olevate aasta- ja eksamihinnete keskmine.

· Kooli ei võeta vastu õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik või nõrk aasta- või eksamihinne või mitterahuldav käitumishinne. 

   Taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 19.-28. juuni tööpäeviti kell 9-16.

·    Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri avaldatakse kooli kodulehel 28. juunil.

·   Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 14.-25. augustini tööpäeviti kell 9-16.

·  Täiendavalt vastu võetud õpilastega nimekiri avaldatakse kooli veebilehel 28. augustil.